آویزهای نگین دار

فیلترهای فعال

23,760,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست اشک دور نگین سرمه ای می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها مثل دستبند، انگشتر و گوشواره میخی یا روکو، ست این کار رو تکمیل کنید.

44,860,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست مستطیل دور نگین سفید می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها، ست این کار رو تکمیل کنید.

44,120,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست مستطیل دور نگین سبز می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها، ست این کار رو تکمیل کنید.

35,460,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست دایره دور نگین قرمز می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها مثل دستبند، انگشتر و گوشواره میخی یا روکو، ست این کار رو تکمیل کنید.

45,920,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست مستطیل دور نگین سرمه ای می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها، ست این کار رو تکمیل کنید.

21,960,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست اشک دور نگین سبز می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها، ست این کار رو تکمیل کنید.

38,110,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست دایره دور نگین سفید می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها مثل دستبند، انگشتر و گوشواره میخی یا روکو، ست این کار رو تکمیل کنید.

33,210,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست دایره دور نگین سبز می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها، ست این کار رو تکمیل کنید.

26,110,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست اشک دور نگین سفید می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها مثل دستبند، انگشتر و گوشواره میخی یا روکو، ست این کار رو تکمیل کنید.

30,960,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست دایره دور نگین سرمه ای می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها مثل دستبند، انگشتر و گوشواره میخی یا روکو، ست این کار رو تکمیل کنید.

27,360,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست اشک دور نگین قرمز می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها مثل دستبند، انگشتر و گوشواره میخی یا روکو، ست این کار رو تکمیل کنید.

49,520,000 ریال
وزن سنگ از وزن کل کار کسر شده است،این محصول یک آیتم از ست مستطیل دور نگین سرمه ای می باشد، شما می توانید با خرید بقیه آیتم ها، ست این کار رو تکمیل کنید.
اتمام موجودی
نمایش 1 تا 25 از 25 مورد

تنظیمات

منو

برای استفاده از لیست های آرزو ، یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید.

ورود